Alpina Astar Filli Boya

ic-cephe-alpina-astar

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigmentli, solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte astar olarak kullanılan iç cephe astar boyasıdır.

  • Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar.
  • Boya sarfiyatını azaltır.
  • Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
  • Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller.
  • Alpina Renklendirme Sistemi ile renklendirilebilir.